NOVINKA

Pro zlepšení naší dostupnosti jsme pro Vás připravili nové odběrní místo  v ulici Na Poříčí 12, Praha 1 (Palác YMCA)

 

DOPORUČUJEME HIT SEZÓNY


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro internetový obchod Aeromoda.cz

Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze k internetovému obchodu na doméně www.aeromoda.cz.

Provozovatel je Ing.Tomáš Prošek, Klapálkova 17, Praha 4, PSČ 149 00, IČ 71551115.

Vymezení pojmů

Dodavatel (prodávající) –  Ing. Tomáš Prošek, Klapálkova 17, Praha 4, 149 00, IČ 71551115.

Odběratel (kupující) – fyzická nebo právnická osoba, které dodavatel poskytuje služby v rámci těchto podmínek.

Jak nakupovat

Pro nakupování se můžete (nebo nemusíte) zaregistrovat na úvodní stránce na pravé straně obrazovky. Výhodou registrace je úspora času při dalším nákupu, jelikož systém automaticky vygeneruje Vaše údaje potřebné k zaslání zboží. Po vyplnění Vám přijdou Vaše přihlašovací hesla.

Potom, co si vyberete zboží, kliknete na obrázek košíku a Vámi vybrané zboží se do košíku uloží.   Pokud se rozhodnete přejít k zaplacení, kliknete na pole Objednat. Pokud si na poslední chvíli rozmyslíte nákup, můžete z košíku jednoduše zboží odebrat kliknutím na pole Smazat. Pokud budete kupovat více zboží, z košíku se na hlavní stránku dostanete kliknutím na pole Pokračovat v nákupu, které je dole na levé straně. V každé úrovni  se lze jednoduše vrátit o krok zpět. Pokud jste registrovaným uživatelem, tak druhý krok (vyplnění kontaktních údajů) udělá systém za Vás. Pokud nejste registrováni, musíte vyplnit kontaktní údaje. V posledním kroku si vyberete způsob dopravy a platby a odešlete objednávku. Na Váš kontaktní mail potom přijde zpráva o přijetí objednávky a o odeslání zboží.

 

 

Objednávka, závaznost objednávek

Po provedení objednávky Vám bude automaticky zasláno e-mailové potvrzení o jejím přijetí. V potvrzovacím e-mailu najdete také číslo objednávky, které je zároveň identifikátorem platby (variabilní symbol). Toto číslo objednávky prosím využívejte pro případnou e-mailovou komunikaci. Pokud najdete v tomto e-mailu nějaké nesrovnalosti, kontaktujte nás prosím na e-mailu info@aeromoda.cz nebo na telefonním čísle 732 166 383. V případě osobního odběru zboží je vaše objednávka považována také za závaznou rezervaci zboží. Pokud nedojde k vyzvednutí a zaplacení rezervovaného zboží do 5 dnů od objednání, bude rezervace zrušena. Objednávka je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem závazného potvrzení objednávky ze strany dodavatele.

Platební a dodací podmínky

Zboží je dováženo pouze ze Spojených státu amerických (USA). Veškeré zboží je řádně procleno a má certifikát o původu (Certificate of Origin). Ceny zboží jsou konečné a obsahují DPH.

Zboží je odesíláno každý pracovní den mezi 8,00 a 17,00.

Možnosti platby

1) Platba předem - bezhotovostně

Pokud využijete platbu předem, tak Vám zboží odešleme v den, kdy je platba za zboží + poštovné připsána na náš bankovní účet číslo : 670100-2210749123/6210. Kontrola plateb probíhá denně. Při platbě předem můžete využít následujících možností :

  • Bankovním převodem z Vašeho účtu (internetbanking, GSM banking, převodní příkaz v bance)
  • Složením peněz v hotovosti na náš účet na kterékoliv pobočce mBank, a.s.
  • Odesláním finanční částky poštovní poukázkou typu A z kterékoliv pošty v ČR

K ceně za zboží je třeba připočítat poštovné. Bez úhrady celkové částky nebudeme moci zásilku odeslat. Při platbě předem očekáváme zaplacení do 5 dnů od objednání. Při nedodržení této lhůty budeme nuceni objednávku stornovat. Variabilní symbol platby je shodný s číslem Vaší objednávky a obdržíte jej v potvrzovacím mailu. Tato varianta platby je levnější než dobírka.

Pro Českou republiku : obchodní balík České pošty : 85 Kč

2) Platba dobírkou

Pro Českou republiku : obchodní balík České pošty : 125 Kč

Při nákupu nad 3.000,- Kč (celková cena bez poštovného)  je doprava zcela zdarma.

Způsob dodání zboží a jeho převzetí

Veškeré zboží máme skladem, jeho doručení předpokládáme na základě podmínek přepravce (Česká pošta) do 2 pracovních dnů. Zboží bude doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato adresa zadána v objednávce. Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a případné závady řešit ihned s dopravcem. V případě poškození zásilky Vám budeme maximálně k dispozici při řešení této situace tak, aby Vaše spokojenost s objednaným zbožím nebyla tímto narušena. Je-li dodavatel podle dohody s kupujícím povinen věc dodat na místo určené kupujícím, kupující je povinen převzít věc při dodání. Nepřevezme- li kupující věc při dodání je dodavatel oprávněn požadovat poplatek za poštovné. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví zboží na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném. Jestliže kupující svým zaviněním poškodí nebo zničí zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.

Záruka

Aeromoda.cz poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů. Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se mohou po dobu záruční doby vyskytnout. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Standardní záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba se nevztahuje na poškození vyplývající z provozu, neodborného používání, škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Dodržujte prosím doporučení výrobce na štítkách zboží, zejména informace o praní a čištění.

Reklamace, postup při reklamaci

Ohledně případné reklamace nás prosím informujte e-mailem na info@aeromoda.cz nebo na telefonu 732 166 383. Zboží můžete donést osobně nebo zaslat jako pojištěný balík na naši adresu. Zboží nezasílejte na dobírku. Do zásilky prosím uveďte důvod reklamace, přiložte daňový doklad, který jste obdrželi spolu se zbožím. Uveďte číslo účtu, kam máme poslat peníze za vrácené zboží a poštovné. Zboží odesílejte v originálním obalu, neručíme za případné poškození při přepravě zpět na naši adresu. Reklamaci se budeme snažit vyřídit co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od jejího oznámení.

Jde – li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. V případě uznání reklamace má kupující nárok na vrácení ceny za zboží a poštovné. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba zaniknou, nebyla –li uplatněna v záruční době.

Neoprávněná reklamace

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět. Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud byl výrobek používán v rozporu s návodem nebo byl používán na jiný účel, než ke kterému je určen.

Odstoupení od smlouvy, storno objednávky

Objednávku lze stornovat do 12 hodin od objednání na e-mailu info@aeromoda.cz. Po uplynutí této lhůty nebudeme brát na storno zřetel.

Nevyzvednuté a odmítnuté zakázky

V případě nevyzvednutí nebo odmítnutí odeslaného zboží na základě závazné objednávky (kupní smlouvy) je kupující povinen uhradit dodavateli vzniklé náklady za poštovné, které dodavatel musí uhradit přepravci za doručení objednaného zboží. Částku je nutné neprodleně zaslat bankovním převodem na číslo účtu 670100-2210749123/6210 vedený u mBank, a.s.. V opačném případě je dodavatel oprávněn vymáhat náhradu vzniklé škody.

Vrácení zboží

Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků dálkové komunikace (internetový obchod) má kupující právo v souladu s §53 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě informuje dodavatele písemně (e-mailem info@aeromoda.cz ), že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla účtu, kam mají být poslány peníze za vrácené zboží a poštovné. Toto ustanovení však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Zboží vracejte na své vlastní náklady, zboží musí být nepoužité, nepoškozené, včetně všech štítků, originálního daňového dokladu a obalu. Zboží vracejte na adresu : Irena Jelínková, Revoluční 482, Buštěhrad, 273 43. V případě, že je zboží vráceno v jiném než neporušeném stavu, je dodavatel oprávněn požadovat uvedení zboží do původního stavu nebo uplatnit náhradu škody. Dodavatel je povinen vrátit již zaplacenou kupní cenu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení zásilky.

Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené v objednávce zboží a v elektronické registraci v internetovém obchodě na doméně www.aeromoda.cz , jsou podle zákona č.101/2000 Sb. považována za přísně důvěrná a jsou určena výhradně pro potřeby tohoto internetového obchodu a nebudou v žádném případě poskytována třetí straně. Na žádost kupujícího budou osobní a kontaktní údaje z databáze www.aeromoda.cz odstraněny.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou platné od 31.3.2011.

Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali čtení těchto podmínek.

Aeromoda.cz

Vážení zákazníci, pro Vás, kteří nakupujete výrobky Aeropostale poprvé máme jedno upozornění. Některé druhy zboží (trika, polo trika, mikiny) se vyznačují tím, že mají na okrajích rukávů, lemech a límcích záměrně natržená (nastřižená) místa. Není to vada, je to image značky Aeropostale, určité odlšení od ostatních značek.